Zubehör

 1. 407-2500.jpg
  Quick Check
  • 407-2500.jpg
   Quick Check
   • 366-1145.jpg
    Quick Check
    • B870 x T835 x H850 mm
   • 366-1142.jpg
    Quick Check
    • B870 x T835 x H1100 mm
   • 366-1145.jpg
    Quick Check
    • B870 x T700 x H850 mm
   • 366-1142.jpg
    Quick Check
    • B870 x T700 x H1100 mm
   • 407-2705.jpg
    Quick Check
    • 407-2700.jpg
     Quick Check
     • 217-1025.jpg
      Quick Check
      • Messingbürste
      • B200 x T66 mm
      • Länge: 1610
      SARO Messingbürste ModellB-200
      85,09 € 71,50 €
     • SARO Ersatzbürste Modell B-200
      Quick Check
       SARO Ersatzbürste Modell B-200
       38,68 € 32,50 €
      • 217-1015.jpg
       Quick Check
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       • perforiert
       • Kopf: B360 x T360 mm
       • Länge: 1890 mm
       SARO Pizzaschaufel Modell PRE-360
       153,93 € 129,35 €
      • 217-1015.jpg
       Quick Check
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: B330 x T330 mm
       • Länge: 1840 mm
       SARO Pizzaschaufel Modell PRE-330
       135,36 € 113,75 €
      • 217-1010.jpg
       Quick Check
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       • perforiert
       • Kopf: Ø 330 mm
       • Länge: 1840 mm
       SARO Pizzaschaufel Modell PR-330
       135,36 € 113,75 €
      • 217-1005.jpg
       Quick Check
       • Glatte Oberfläche
       • Kopf: B360xT360 mm
       • Länge: 1890 mm
       SARO Pizzaschaufel Modell P-360
       119,89 € 100,75 €
      • 217-1000.jpg
       Quick Check
       • Glatte Oberfläche
       • Kopf: B330xT330 mm
       • Länge: 1840 mm
       SARO Pizzaschaufel Modell P-330
       105,20 € 88,40 €
      • 217-1030.jpg
       Quick Check
       • Edelstahl/Kunststoff
       • Klinge: Ø 100 mm
      • SARO Pizzaschneider Klinge: 230 mm, Modell PT230
       Quick Check
       • SARO Pizzatablett, Modell PT-450
        Quick Check
        • SARO Teigschneider, Modell TS-160
         Quick Check
         • SARO Spatel Modell TS 10
          Quick Check
           SARO Spatel Modell TS 10
           12,38 € 10,40 €
          • SARO Schaber, Modell S-115
           Quick Check
            SARO Schaber, Modell S-115
            19,34 € 16,25 €
           • SARO Pizzawender Modell PW23G
            Quick Check
             SARO Pizzawender Modell PW23G
             100,56 € 84,50 €
            • SARO Pizzawender Modell PW20G
             Quick Check
              SARO Pizzawender Modell PW20G
              96,69 € 81,25 €
             • SARO Pizzawender Modell PW23
              Quick Check
               SARO Pizzawender Modell PW23
               116,03 € 97,50 €
              • SARO Pizzawender Modell PW20
               Quick Check
                SARO Pizzawender Modell PW20
                112,16 € 94,25 €
               • SARO Pizza/ Pideschaufel Modell PRE-2340 /120
                Quick Check
                • SARO Pizzaschaufel Modell PRE-45 /120
                 Quick Check
                 • SARO Pizzaschaufel Modell PRE-30 /120
                  Quick Check
                  • SARO Pizzaschaufel -klein-, B 130 x 100 mm, Modell PH130
                   Quick Check
                   pro Seite

                   Alle Preise inkl. MwSt. und inkl. Versandkosten nach Deutschland (bei Bestellwert über € 59,50)

                   Alle Preise zzgl. MwSt. und inkl. Versandkosten nach Deutschland (bei Bestellwert über € 50,- netto)

                   © ZORRO | Der Gastro Shop für Profis und Private Professionals